Equip editorial

Direcció

Juanma Ferrando Cuña

Equip editorial

Noelia Bojó Molina

Gracia Llorca Llinares

Paula Molina González

Óscar Navarré Medina

Comité assessor

Victoria Alemany Ferrer

Ramón Canut Rebull

Ferran Escrivà Llorca

Isabel Ferrer Senabre

Pasqual Hernández Farinós

Jordi Reig Bravo

Amparo Tomàs Franco


Direcció anterior

Ferran Escrivà Llorca i Isabel Ferrer Senabre (2015-2020)

Ramon Canut Rebull i Daniel Vidal (2010-2015)


Contacte

quadrivium.avamus@gmail.com

Quadrivium és una revista oberta a totes les branques de la Musicologia, raó per la qual, a banda de la revisió del nostre comité editorial, contactem amb reconeguts musicòlegs en atenció a la temàtica de cada article. Els especialistes han d’emplenar una fitxa d’avaluació on es valora la idoneïtat de cada article.

Fitxa d’avaluació