Cabanilles

Cabanilles fou una revista trimestral publicada entre gener de 1982 i desembre de 1990 per l’Associació Cabanilles d’Amics de l’Orgue (ACAO) en col·laboració amb l’Excma. Diputació de València com a continuïtat de la tasca divulgativa iniciada en la col·lecció Orgues del País Valencià. Es distribuïa entre els socis i per subscripció com a revista especialitzada per a recollir els estudis i treballs essencials de la nostra tradició organística i de la vida musical i cultural que girava al voltant de cadascuna de les poblacions i esglésies. Cada exemplar, escrit per un autor diferent, conté una prestació editorial, una contextualització, il·lustracions i gravats, un espai anomenat “DOCUMENTA” (que tracta documentació d’arxiu), notícies, informació relativa a les activitats organístiques de l’època i una tapa posterior amb una fotografia històrica. La col·lecció ha sigut cedida íntegrament a AVAMUS per Vicent Ros Pérez, catedràtic emèrit d’orgue del Conservatori Superior de Música de València.

Tots els fons digitalitzats per la nostra associació compten expressament amb el permís del propietari dels drets per a publicar online, visualitzar, arxivar, fotocopiar, escanejar, compartir o citar fragments de les obres. Aquest accés permet reproduir i distribuir l’obra en qualsevol format no comercial, sempre que l’obra estiga pròpiament citada i es faça un ús adequat de les fonts en atenció als drets d’autor dins del marc legal vigent. La publicació online implica que altres bases de dades digitals externes a AVAMUS puguen referenciar i indexar les obres. Qualsevol altre ús ha de ser prèviament aprovat per la persona que ostente eixos drets i no es permeten derivats d’aquestes versions.

musicologia.avamus@gmail.com