Organització

Presidència

Abel Puig Gisbert

Vicepresidència

Ferran Escrivà Llorca

Secretaria

Maria Amparo Tomàs Franco

Tresoreria

Juan Manuel Ferrando Cuña

Vocals

Isabel Ferrer Senabre

José Pasqual Hernández Farinós

Rubén Pacheco Mozas

Jordi Reig Bravo

Jorge García García

Contacte

musicologia.avamus@gmail.com