Seminaris d’Etnomusicologia

Es van organitzar des del 2006 fins al 2010.
L’evolució de l’Etnomusicologia ha fet possible diferents formes d’aproximar-se al fet musical.
Amb aquest seminari, l’Associació Valenciana de Musicologia pretenia, d’una banda, mostrar els treballs que van anar sorgint en el camp de la música tradicional i, de l’altra, donar difusió a les diferents tendències que han anat apareixent.