Orgues del País Valencià

Orgues del País Valencià fou una sèrie de monografies de caràcter divulgatiu dedicades a l’estudi dels orgues més importants de la nostra geografia, molts d’ells exemplars únics fabricats per destacats orgueners. La revista tenia una periodicitat mensual i es va publicar en format de quaderns per l’Associació Cabanilles d’amics de l’orgue (ACAO) entre novembre de 1979 i desembre de 1981. Cada exemplar, escrit per un autor diferent, conté una presentació, il·lustracions de l’orgue, una contextualització, un espai anomenat “APUNTS” (que tracta aspectes generals de l’instrument) i una tapa posterior amb un gravat històric. La col·lecció ha sigut cedida íntegrament a AVAMUS per Vicent Ros Pérez, catedràtic emèrit d’orgue del Conservatori Superior de Música de València.

Tots els fons digitalitzats per la nostra associació compten expressament amb el permís del propietari dels drets per a publicar online, visualitzar, arxivar, fotocopiar, escanejar, compartir o citar fragments de les obres. Aquest accés permet reproduir i distribuir l’obra en qualsevol format no comercial, sempre que l’obra estiga pròpiament citada i es faça un ús adequat de les fonts en atenció als drets d’autor dins del marc legal vigent. La publicació online implica que altres bases de dades digitals externes a AVAMUS puguen referenciar i indexar les obres. Qualsevol altre ús ha de ser prèviament aprovat per la persona que ostente eixos drets i no es permeten derivats d’aquestes versions.

musicologia.avamus@gmail.com