Indexació

DIALNET: Dialnet és un portal integrador de recursos (revistes, llibres, tesis…) i una de les principals bases de dades de continguts hispans. Dialnet-Quadrivium

DICE: L’objectiu d’aquesta ferramenta d’avaluació és facilitar el conexement i la consulta de les característiques editorials i indicadors indirectes de qualitat de les revistes espanyoles d’Humanitats i Ciències Socials. Dice-Quadrivium

LATINDEX: Sistema d’informació sobre les revistes d’investigació científica, tècnicoprofesionals i de divulgació científica i cultural que s’editen en els països d’Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal. Latindex-Quadrivium

RILM: Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) publica una bibliografia completa de les publicacions sobre música al servei de la comunitat científica. Avui el RILM de literatura musical compta amb més de 850.000 registres en 171 idiomes de 174 països. El centre internacional de RILM està allotjat en el CUNY Graduate Center de la Ciutat de Nova York. RILM-Quadrivium